Vítejte Komunikace   Afirmace Knihy Videa   Osobnosti

Trvalé zdraví

Vítejte

Trvalé zdraví

Stránky věnující se souvislostem a trvalé prevenci všech oblastí zdraví. Klíčové myšlenky a principy. Doporučení pro postupnou práci na sobě.

Já jsem: Vývojář software a hardware. Tester. Se znalostmi počítačových sítí, webu, databází a radioelektroniky. Mnohostranně nadaný. S multidimenzionálním myšlením. Mluvící německy, anglicky a rusky.

Mé zájmy jsou: zdraví, turistika, cyklistika, programování, počítačové sítě, databáze, elektrotechnika, radioelektronika, satelitní televize, satelitní rádio, cizí jazyky, železnice, tramvaje

Žiji v Praze.

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.

Rozcestí mých webových stránek Rozcestí mých webových stránek

Co je to zdraví

Trvalé zdraví je stav, kdy nepřichází nemoci.

Nemoc je v prvé řadě obecný pojem. Nemusí mít podobu jenom fyzickou, ale i psychickou, duševní, sociální, finanční... Může to být cokoliv, co se nám v životě stane.

Cokoliv se nám v životě stane, vždycky je to pro nás v prvé řadě signál...

Úkolem je najít skutečnou příčinu.
Ptát se, co mi to má říci?
Co mi to má napovědět?
Co jsem v minulosti dělal špatně?
Nebo co špatně dělám?
Nebo co se špatně dělat chystám?

Toto najít a toto napravit...

Pokud se mi to povede, tak jak nemoc přišla sama od sebe, tak zase sama od sebe odejte.

Takže vždycky se soustředím na skutečnou příčinu.

Pokud bych se snažil jenom maskovat, kamuflovat, potlačovat důsledek, tak nic neřeším a nemoc vlastně odsouvám do budoucnosti, protože může přijít znovu a může přijít v mnohem horší podobě než přišla v tuto chvíli.

Všechno, co dělám, jak myslím, jak jednám, co vidím, se mi ukládá do podvědomí. Podvědomí pracuje jinak než vědomí. Někdy se nám do něho ukládají věci ve chvíli, kdy vůbec bychom si to neuvědomili. Stejnětak to, co se nám tam ukládá. Věc, která na úrovní vědomí mi může přijít, že je perfektní, do podvědomí se může uložit negativně. A naopak.

Vše se v podvědomí neustále shromažďuje, může to narůst do určité velikosti nebo se to může propojit s něčím jiným, co se mi aktuálně přihodí a v tu chvíli se to z podvědomí vrátí, vyplave to ven a v podobě nemoci.

Takže mým úkolem je, cokoliv v životě se mi přihodí, vždy hledat, co mi to má říci?
Co bych měl na sobě změnit?
Jak bych měl něco dělat jinak?
Jak bych měl jinak myslet?
Jak bych měl jinak jednat?

Takže trvalé zdraví je stav, kdy už nemoci nemusí přicházet.

Tyto principy neplatí jen pro jednotlivce, ale zcela analogicky i na úrovni skupin lidí, států, skupin států nebo celého lidstva.

  


💡 Každá nemoc je informace, že se mám nad sebou zamyslet a něco na sobě trvale změnit.


© Petr Faltus - 2020